Erica White Foundation donates Ten Thanksgiving Meals